• அமரர் கல்கியின் கல்வெட்டுகள்

சும்மா இருப்பதே சுகம்!


அமரர் கல்கி

மௌனத்தின் பெருமையைப் பற்றிப் பெரியோர் பலர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ‘மௌனம் கலகம் நாஸ்தி’ என்பது ஒரு முதுமொழி. உலகத்திலே கலகம் இல்லாதிருப்பது ஒன்றுதான் முக்கியமான காரியம் என்றால், நாம் எல்லோரும் ஊமைகளாகிவிடலாம். இம்மாதிரியே, கலகம் உண்டாவதெல்லாலாம் ஸ்திரீகளினால்தான் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு. ‘சீதை இல்லாவிட்டால் இராமாயணம் இல்லை; துரோபதி இல்லாவிட்டால் பாரதமில்லை; ஹெலன் இல்லாவிட்டால் டிராய் யுத்தம் இல்லை. ஆதலின் ‘பெண்கள் இல்லாவிட்டால் கலகம் கிடையாது’ என்று சொல்வார்கள். இதற்காக உலகில் பெண்களே வேண்டியதில்லையென்று தீர்மானித்துவிடலாமா? இதில் ஒரு சங்கடந்தான் இருக்கிறது. பெண்கள் இல்லாவிட்டால் கலகம் இல்லாமலிருக்கலாம்; ஆனால் அதோடு உலகமும் இல்லாமல் போய்விடும்; அவ்வாறே பேச்சில்லாவிடில் கலகமில்லாமலிருக்கலாம்; அத்துடன் சிநேகமும் இல்லாமல் போய்விடும்.

மௌனத்திற்கு ஒரே ஓர் உபயோகந்தான் உண்டென்று எனக்குத் தோன்று கிறது. ஏகாதசி உபவாசத்துக்குப் பிறகு துவாதசி பாரணை ருசிப்பதைப் போல், ஒருநாள் மௌனமாயிருந்தால் மறுநாள் பேச்சின் சுவை அதிகமாகக் கூடும். மகான் தாயுமானவர் மௌனத்தின் சிறப்பைக் குறித்து எல்லையில்லாமல் பாடியிருக்கிறார். அவரும், பட்டினத்தடிகளும் தற்செயலாகச் சந்தித்தார்க ளென்று ஒரு நிமிஷம் கற்பனை செய்துகொள்வோம். அவர்களுக்குள் பின்வருமாறு சம்பாஷணை நடக்கலாமென்று தோன்றுகிறது.

தாயு : பட்டினத்தாரே! மௌனத்தின் சுகத்தைப் பார்த்தீர்களா? என்ன ஆனந்தம்! என்ன அற்புதம்!

பட்டி : தாயுமானாரே! சுமமா இருப்பதே சுகமென்று சொன்ன உம் வாயில் சர்க்கரையை அள்ளிக்கொட்ட வேண்டும். மௌன இன்பத்தின் முன்னால் மற்ற இன்பங்களெல்லாம் துச்சம்! துச்சம்! துச்சம்!

ஒரு முகூர்த்த காலம் பேசினாலும் இவர்களால் மௌன இன்பத்தைப் பற்றி முழுவதும் பேசி முடிக்க முடியாது.

‘இனிது இனிது ஏகாந்தமினிது’ என்று தமிழ் மூதாட்டி கூறினாள்; ஆயினும் இந்த விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்வதற்காக அந்தப் பாட்டி ஊர் ஊராய் மக்கள் இருப்பிடம் தேடிச் சென்றதாக அறிகிறோம்.

‘அதிர்ஷ்ட கவசம்’ வானதி வெளியீடு

Comments

கேஆர்எஸ். சம்பத். says :

ருசி பார்க்க சாம்பிள் கொடுத்து , இன்னமும் படிக்க தூண்டி விட்டீர்கள் . எங்கே..................... அதிர்ஷ்ட .. ................... .கவசம்?........................................

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :