• 5 SHOTS | சுறு சுறு

அம்மை கண்டவருக்கு நீர் மோர், இளநீர், பார்லி தண்ணீர், குளுக்கோஸ் ஆகியவற்றைக் கொடுக்கலாம். இருப்பினும் மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் இருப்பது உசிதம்.

- சரோஜா, சித்தலபாக்கம்

Comments

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :