• 5 SHOTS | சுறு சுறு

காய்கறிகளை நியூஸ் பேப்பரில் நன்றாகச் சுருட்டி, பிறகு பாலித்தீன் பைகளில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைத்தால் பல நாட்களுக்கு காய்கறிகள் ஃபிரஷ்ஷாகவே இருக்கும்.

- ஆர். ராஜாத்தி, கடலூர்

Comments

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :