• அமரர் கல்கியின் கல்வெட்டுகள்

தெய்வத் தமிழ் நாட்டினிலே...


அமரர் கல்கி

தெய்வத் தமிழ் நாட்டினிலே வெண்ணிலவே - நாங்கள்

தீர மின்றிப் பேதையராய் வாழ்ந்திருந்தோம். - ஏதும்

செய்வதறியாதிருந்த போதினிலே - ஒரு

சிங்கநாதம் கேட்டெழுந்தோம் வெண்ணிலவே!

இருளடைந்த நாடென்று எவரோ சொன்னார் - அந்த

இழிவும் ஒரு பெருமை என்று எண்ணி வாழ்ந்தோம்!

அறிவொளியால் இருளகற்ற ஒருவர் வந்தார் - இதை

அமரர் நாடென்றறிந்தோம் வெண்ணிலாவே!

கங்கையெனப் பொங்கிவரும் தண் தமிழினில் - இன்பக்

கவிதை பல புனைந்தளித்தார் வெண்ணிலாவே! - வெற்றிச்

சங்கமூதி முரசறைந்து எழுக என்றார் - இந்தத்

தரையினில் நமக்கு நிகர் இல்லை என்றார்!

கவியரசர் பாரதியின் கவிதை இன்பம் - உன்

கதிரொளியில் காண்பதென்ன வெண்ணிலாவே! - இந்தப்

புவியில் நீயும் தமிழன் என்னப் பிறந்ததுண்டோ? - அவர்

புதுமைக் கவி மது அருந்தி மகிழ்ந்ததுண்டோ?

Comments

says :

says :

says :

கேஆர் எஸ் சம்பத் says :

தண் தமிழ் கவிதை இன்பமளித்தது வெண்ணிலாவே!!

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :