• 5 SHOTS | சுறு சுறு

சீரகத்துடன் திப்பிலி சேர்த்து பொடியாக்கி தேனில் குழைத்து சாப்பிட தொடர் விக்கல் நின்றுவிடும்.

-ஜெயலட்சுமி, சிட்லபாக்கம்.

Comments

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :