• 5 SHOTS | சுறு சுறு

ஆஹா ஆனியன்! பெண்களின் எலும்பு உறுதிக்கு வெங்காயம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. இதிலுள்ள குவர்சிடின் என்ற பொருள் எலும்பு செல்களை உறுதியாக்குகிறது. முக்கியமாக இடுப்பெலும்பு பலப்படும். ஆனால், வெங்காயத்தின் தோலை மிக அதிகமாக உரிக்கக்கூடாது. - ஸ்ரீமதி கிருஷ்ணவேனி ரங்கநாதன், சென்னை.

Comments

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :