பிரகலாதனுக்கு அருளிய நாராயண நரசிம்மர்!


படக்கதையில் புராணம்
கதை : ஆனந்தி - ஓவியம் : சு.ரவிபிரகலாதனுக்கு அருளிய நாராயண நரசிம்மர்!

Post Comment

Post Comment