கோயிலுக்கு வெளிச்சம் தந்த வள்ளாவிகள்!


படித்ததில் பிடித்ததுஒருசில ஆலய பிராகாரங்களில் பெரும்பாலும் கருவறையைச் சுற்றியுள்ள தரைத்தளக் கற்களில் வட்ட விளிம்புகள் தென்படும். இந்த வட்டங்களின் பெயர் வள்ளாவி என்பதாகும். இவை என்னவென் பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டுமெனில் ஓரிரு

நூற்றாண்டுகள் நாம் பின்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும்.

அந்தக் காலத்தில் கோயில்களானாலும் இல்லங் களானாலும் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் இருள் சூழ்ந்துவிடும். இதுபோன்ற நேரங்களில் கோயில் களுக்குச் சென்று வர கையில் சிறு தீப்பந்தம் தேவைப் படும். பரந்து பட்ட ஆலயங்களில் அகல் விளக்குகள், பந்தங்கள் ஆகியன ஆலய முகப்புகளிலும் கருவறை களிலும் எரியவைக்கப்படும். ஆனால், மாலை வேளைகளில் இருள் சூழ்ந்த பிராகாரத்தை சுற்றி வரும் நோக்கில், கருவறையைச் சுற்றிலும்

பிரகாசத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாகவே இந்த வள்ளாவிகள் அமைக்கப்பட்டன.

பெரும்பாலும், வள்ளாவிகள் கருவறையின் இடப் புறம் ஆரம்பித்து கருவறை பின்சுவர் கடந்து,

(லிங்கோத்பவர் அமைந்துள்ள பகுதி கடந்து) லாடம் போன்று தொடர்ந்து கருவறையின் வலப் பகுதியின் வெளிச்சுவரை ஒட்டிய பிராகாரக் கற்களில் செயப் பட்ட ஒரு வெளிச்சம் தருவதற்கான ஏற்பாடு ஆகும்.வட்ட விளிம்பின் உட்புறத்தில் சிறிதளவு நீர் விட்டு நடுவில் தீப விளக்கு வைத்தால் தீப ஒளியானது நீரில் பட்டுப் பிரகாசிக்கும். ஒரு தீபம் பல விளக்குகள் போலக் காட்சி தரும். இவ்வாறு பல வள்ளாவிகள் வைக்கும் பட்சத்தில் ஆலங்கார விளக்குகளை ஆலயப் பிராகாரங்களில் அமைத்தது போல

பிரகாசிக்கும். வள்ளாவிக்குள் எண்ணெ நிரப்பி நடுவில் விளக்கு அமைப்பர் என்பது தவறான கருத்து. இந்த தீபம் ஏற்ற தண்ணீரே போதுமானது. மேலும், சிக்கனமானதும்கூட. ஒரு தீபம் மட்டும் நடு வில் ஏற்றுவது (எண்ணெ விளக்கு) போதுமானது.

மூலவருக்குப் பின்புறம் அமைக்கப்படுகின்ற பல பட்டைக் கண்ணாடி எவ்வாறு ஒரு தீபத்தை பல தீபங்களாக எதிரொலிக்கிறதோ, அதுபோன்றே வள்ளாவியும் பிரகாசிக்கும். இதை இருளில் மட்டுமே உணர்வுபூர்வமாக ரசிக்க இயலும். சூரிய, சந்திர கிரகணங்களை கணிக்க உதவியது என்றும் கிரகணங் களின்போது வானை நோக்காமல் வள்ளாவியை நோக்குவர் என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு. தீபங்களை தெப்பக் குளத்தில் விட்டு வணங்கும் மகளிர், படிகளில் வைக்கும் தீபங்கள், கோயில் தூண்களில் ஏற்றி வைக்கும் பந்தங்கள், பிராகாரங்களில் ஒளிர்ந்த வள்ளாவிகள் ஆகியவற்றை மின்சாரம் வந்தபிறகு மெல்ல மெல்லத் தொலைத்துவிட்டோம் என்பதே உண்மை. இயற்கையோடு இணைந்து எளிய செலவில் பிரகாசமா வாழ்ந்த நமது முன்னோர்கள் ஏதோ சில வெளிச்சங்களா நமது மனங்களில் வாழ்ந்துகொண்டுதான் உள்ளனர்.

- ஆர்.வி.ஆர்.

Comments

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்க :