சிறுகதை - ஆடியோ வடிவில்...


Audio 1

எல்லாம் நன்மைக்கே

சரோஜா ரங்கராஜன், கோட்டூர்புரம்
Error, javascript not loaded
Load audio
Audio 2

மக்கு சுந்தரி

K. பிரதாப் சிங்
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 3

வெற்றி வீரன் நிகிடோ

R. ஸ்ரீமதி ரவிச்சந்திரன்
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 4

பாசம்

பரிமளா கோபால்
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 5

எது வாழ்க்கை..?

D. உமா மஹேஸ்வரி
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 6

ஆர்ப்பாட்டமும் அமைதியும்...

D. உமா மஹேஸ்வரி
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 7

அம்மாவும் அமுதவாணனும்

யுகி
Error, javascript not loaded
load audio
Audio 8

வெல்கம் ஸார்

வேதவல்லி சாரி
Error, javascript not loaded
load audio