முக காயங்கள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகள் :


Posted by-Kalki Teamமுக காயங்கள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகள் இந்தியாவில் தற்சமயம் வேகமாக அதிகரித்து கொண்டே வரும் பொது சுகாதார சவாலாகும்.

காரணிகள்: சாலை விபத்துகள், தாக்குதல்கள்.

விளையாட்டுகளில் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் விழுதல்.

இவற்றால் முக காயங்கள் ஏற்படுகின்றன.பொதுவாக இவை ஆண்களுக்கு அதிகம் ஏற்படுகின்றன.

சாலை விபத்துகள் இந்தியாவில் மரணத்திற்கான முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன. குடிப்பழக்கம் இதனோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. அதிக வேகம், சாலை விதிகளை மதிக்காமல் செல்வது. நெடு நேர பயணத்தில் ஏற்படும் சோர்வு, மோசமான சாலைகள் இவையே இதற்கான முக்கிய காரணங்களாகும். பொதுவாக முகக்காயங்கள் மற்ற உயிருக்கு ஆபத்தான தலைக்காயங்கள், கழுத்து நரம்பு காயங்கள், நெஞ்சு மற்றும் வயிற்றுக்காயங்களுடன் சேர்ந்து ஏற்பட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இவற்றை பரிசோதனை மூலமும் , OPG X-Ray, 3D CT Scan முதலான ஆய்வுகள் மூலமும் கண்டறிந்து உடனடி சிகிச்சை செய்யவேண்டும்.

அறிகுறிகள்: முக வீக்கம், கண்களை சுற்றி மற்றும் கண்களுக்குள் இரத்தக்கட்டு, முக தோற்றத்தில் மாற்றம், கண் பார்வையில் மாறுபாடு, காது கேட்பதில் மாற்றம், தலை சுற்றல், மூக்கு மற்றும் காதுகளில் இருந்து இரத்தம் மற்றும் திரவங்கள் வடிதல், சுவாச தடை, முகத்தின் கீழ் பாகத்தில் உணர்வு நிலையில் மாற்றம், பற்களை கடித்து மெல்லுவதில் சிரமம், வாய் திறப்பதில் கஷ்டம் இவை முக எலும்பு முறிவிற்கான அறிகுறிகளாகும்.

முகப்பகுதி உடலின் முக்கியமான செயல்பாடுகளான பார்வை, முகர்தல், சுவாசம், உண்ணுதல் மற்றும் பேசுதல் ஆகியவை சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் இக்காயங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. தாடை எலும்பு (Mandible) (40%), மேல் தாடை எலும்பு (Maxilla) (25%) ஜைகோமா (Xygoma) (20%) மற்றும் மூக்கு (Nasoethmoid) (5%) ஆகியவை முக்கியமான எலும்புகளாகும்.

இந்த காயங்களை தாடை எலும்புகளை கம்பிகளை கொண்டு கட்டுதல் (Inter Maxillary Fixation) , சிறு உலோக தகடுகள் மற்றும் திருக்குகள் கொண்டு பொருத்துதல், நீராகாரம் மற்றும் மென்மை யான உணவுகள் உட்கொள் ளுதல், வாய் சுகாதாரம் (Oral Hygiene) மற்றும் மருந்துகள் (Antibiotics) மூலம் சரி செய்ய முடியும்.

முக காயங்களின் பின்விளைவுகள் : (Complications)

மூச்சு திணறல், புரை ஏறுதல், இரத்தப்போக்கு மற்றும் சீழ் பிடித்தல் இவை உடனடி விளைவுகளாகும்.

நாள் பட்ட விளைவுகள்: முகத்தழும்புகள் மற்றும் விகாரங்கள் நாள்பட்ட சுவாச அடைப்புகள், பார்வை இழப்பு, இரட்டை பார்வை, மணங்களை நுகர்வதில் சிரமம், முக உணர்வு மாற்றம், பற்களை கொண்டு உணவு மெல்வதில் சிரமம் ஆகியவை நாள்பட்ட விளைவுகளாகும்.

Dr. T.செந்தில் சிவமுத்து M.S., M.Ch.(Platic Surgery) Consultant Plastic Surgeonகாந்திமதி நர்சிங் ஹோம், டவுன்.


Post Comment

Post Comment