திருமண யோகம் தரும் ஜோடி தீபம் :


Posted by-Kalki Team



வியாழக்கிழமை மஞ்சள் வண்ணமலரால் அலங்கரித்து குருபகவானுக்கு ஜோடி தீபம் ஏற்றினால் ஜோடி சேரும் யோகம் உண்டு.

வியாழக்கிழமை மஞ்சள் வண்ணமலரால் அலங்கரித்து குருபகவானுக்கு தீபம் ஏற்றினால் நெஞ்சம் மகிழும் வாழ்க்கை நமக்கு அமையும். தம்பதியர் ஜோடி தீபம் ஏற்றுவது நல்லது.

நெய் தீபத்தை, குருவை பார்த்தபடி வைக்க வேண்டும். வயதுக்கு ஏற்ற விளக்கும் ஏற்றலாம். குரு பிரசாதத்தை நாமே உபயோகிப்பது நல்லது. ஜோடி தீபம் ஏற்றும்போது நெருக்கமாக ஏற்றினால் ஒற்றுமை பலப்படும்.

கல்யாணமாகாதவர்களுக்கு கல்யாணம் முடிவாகும். ஜோடி தீபம் ஏற்றினால் ஜோடி சேரும் யோகம் உண்டு.


Post Comment

Post Comment