திருமாலின் பலவித சயனங்களும் கோவில்களும்..


Posted by-Kalki Teamஸ்ரீரங்கம் – வீர சயனம்

மகாபலிபுரம் – தல சயனம்

திருமயம் – போக சயனம்

திருக்கோஷ்டியூர் – பால சயனம்

கும்பகோணம் – உத்தான சயனம்

திருவனந்தபுரம் – அனந்த சயனம்

திருமோகூர் – பிரார்த்தனா சயனம்

திருப்புல்லாணி – தர்ப்ப சயனம்

திருச்சித்திரக்கூடம் – போக சயனம்

திருநீர்மலை – மாணிக்க சயனம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் – வடபத்திர சயனம்


Post Comment

Post Comment