மாதவிடாய் கோளாறுகள் நீக்கும் சக்தி முத்திரை :


Posted by-Kalki Teamஇந்த முத்திரை அடி வயிற்றுப் பகுதிக்கு சக்தியைத் தந்து கருப்பைக் கோளாறு, கர்ப்பம் தரிப்பதில் தாமதம், மாதவிடாய் கோளாறு போன்றவற்றிற்கு நிவாரணம் தரும்.

சக்தி முத்திரை பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும் தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் தருவதாகவும், குறிப்பாக அடி வயிற்றுப் பகுதிக்கு சக்தியைத் தந்து உள் உறுப்புகளுக்கு பலம் தந்து, நல்ல உறக்கம், கருப்பைக் கோளாறு, கர்ப்பம் தரிப்பதில் தாமதம், மாதவிடாய் கோளாறு போன்றவற்றிற்கு நிவாரணம் தரும். ஆண்களுக்கு, குடல், விரைப்பைகளில் கழிவுகள் தேங்காமல் பாதுகாக்கும்.

செய்முறை :

இந்த முத்திரையை தலையணை இன்றி நேராக மல்லார்ந்து படுத்த நிலையில் செய்ய வேண்டும். இரண்டு கை கட்டை விரல்களையும் உள்ளங்கையில் மடித்து வைத்து ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல்களால் மூடியபடி கட்டை விரலில் லேசன அழுத்தம் கொடுக்கவும்.

இடது கைவிரல்கள் வலது கை விரல்களைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இடது கை சுண்டு விரல், மோதிர விரல் இரண்டையும் நேராக நீட்டி விரல்களின் நுனிகள் வலது கையின் விரல் நுனிகளைத் தொடுமாறு செய்யவும்.

இந்நிலையில் கைகளை அப்படியே அடிவயிற்றின் அருகே வைத்து மூச்சை மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விடவும்.

இவ்வாறு 15 முதல் 20 நிமிடம் செய்யலாம்.


Post Comment

Post Comment