இடுப்பு சதையை குறைக்கும் கோணாசனம் :


Posted by-Kalki Teamபெண்களுக்கு இடுப்பில் இருக்கும் அதிகப்படியான சதையை குறைக்க இந்த ஆசனத்தை தினமும் செய்து வரலாம்.

செய்முறை :

விரிப்பில் நேராக நின்று கொண்டு கால்களை 2 அடி அகற்றி வைக்கவும். கைகளைப் படத்தில் காட்டியபடி தலைக்கு மேலே தூக்கிக் கோத்துக் கொள்ள வேண்டும். முதலில் வலப்பக்கம் உடல் திரும்பமல் வளைய வேண்டும். 20 எண்ணிக்கை ஆசன நிலையில் இருந்து பின் இடப் பக்கம் சாய வேண்டும். இவ்வாறு 5 முறை செய்யலாம்.

பலன்கள் :

விலா எலும்புகள் பலப்படும். கபநோய் நீங்கும். இடுப்பு வலிகள் குறையும். பெண்கள் இவ்வாசனத்தைச் செய்வதால் இடுப்பு, பிருஷ்டம் இவற்றில் சதை போடாமல் தடுக்கலாம்.Post Comment

Post Comment